Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvoston 8.2.2018 § 71 tekemän päätöksen mukaisesti  seurakunnassa on aloitettu hautojen hallinta-aikojen tarkastelu. Hautojen hallintaoikeuksien tarkkaileminen  mahdollistaa jo olemassa olevien hautojen ja hautausmaiden käytön mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi se osittain estää vanhojen hauta-alueiden museoitumisen. Unohdetuille haudoille on lisäksi mahdollista löytää uusia käyttäjiä (hoitajia).

Hallinta-aikojen tarkastelu koskettaa kaikkia seurakunnan hautausmaita, mutta se aloitetaan Kolkanlahden hautausmaalta.

 

Kolkanlahden hautausmaan hautojen hallinta-aikojen päättyminen


Kolkanlahden hautausmaalla sijaitsevien hautojen 31.12.2017 päättyneestä hallinta-ajasta


Kolkanlahden hautausmaalla sijaitsevien hautojen hallinta-aika on päättynyt ennen 1.1.1968 käyttöön otettujen hautojen osalta, jos hautaan ei ole lunastettu hautaoikeuden jatkoa.

Haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt, laitetaan tiedotteet. Tiedote on kirjoitettu valkoiseen säänkestävään paperiin ja kiinnitetty puutikkuun, joka sijoitetaan haudan välittömään läheisyyteen.

Hallintaoikeuden haltijalle on mahdollisuus lunastaa hauta uudelleen 1.8.2020 mennessä. Ellei hautaoikeutta jatketa, hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki 31.1.2021 mennessä (KL 17 luku 2 §), jonka jälkeen seurakunnalla on oikeus luovuttaa hauta uudelleen käytettäväksi ja haudalla oleva muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta.

Luettelo niistä haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt, julkaistaan Saarijärveläinen –lehdessä 31.7.2018 ja uudelleen kesällä 2019. Lisäksi kaikille hallintaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot seurakunnalla on ollut käytössään, on lähetetty asiasta tiedote. Tiedotteessa on yksilöity hautatunnus.


Lisätietoja asiasta Saarijärven seurakunnan hautausmaatoimistosta (Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi, puh. 040-1534 794 (arkisin klo 8-14)).