Kirkkoneuvoston päätökset

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.3.2018

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 8.2.2018

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 17.1.2018

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 14.12.2017

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 9.11.2017

Tarkastetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa.

Kirkkoneuvoston kokousaikataulu

Kevät 2018 kokous klo 16.30, kahvitarjoilu klo 16.

17.1

8.2

22.3

19.4

17.5

14.6

5.7